bevrijdingsvitrine

75 jaar bevrijding in museum


Onze vrije wereld is in een paar weken veranderd in een leven waarin wij vrijheden moeten opgeven voor het groter collectief belang. Ook de plannen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei* om uitgebreid stil te staan bij “75 jaar bevrijding” zijn door het Coronavirus drastisch gewijzigd. Veel musea hebben activiteiten en tentoonstellingen voorbereid om bij te dragen aan dit nationale thema “75 jaar bevrijding”. 

bijzondere attributen

Onze bevrijdingsvitrine is ingericht met verschillende voorwerpen en bevrijdingsattributen uit de Tweede Wereldoorlog. Bijzonder is de illegale radio in de vitrine waarmee men naar Radio Oranje of de BBC luisterde. Dat was verboden en er stonden strenge straffen op, zelfs de doodstraf. 


de hongerwinter van 1945

Daarnaast ook aandacht voor de Hongerwinter van 1945 toen er in en rond Amsterdam grote schaarste was aan voedsel en brandstof. Onder andere staan er voedselblikken die door de geallieerden in april en mei 1945 onder de code namen “Manna” en "Chrouwhound” werden gedropt. de bevrijding

Op een foto, kort na de bevrijding, staan een aantal Marker dames in klederdracht met één van de bevrijders vereeuwigd: Lijsje de Jong, Lobberig Kes en Pietertje Pereboom. Trots staan de mannen van de van de Binnenlandse Strijdkrachten op een foto voor de Waagh, en echt feestelijk is de vrolijke foto van de praalwagen om de bevrijding te vieren. 

De presentatie toont verder nog aanvullende voorwerpen rondom het thema oorlog en bevrijding.

 

Deze Bevrijdingsvitrine blijft het hele herdenkingsjaar 2020 aanwezig in de Historiezaal van het museum. Wij hopen u in de toekomst weer in ons museum te mogen begroeten zodat u zelf deze Bevrijdingsvitrine kunt bekijken.

* NATIONAAL COMITÉ 4 EN 5 MEI

Het Nationaal Comité zegt hierover: “De term ‘vieren’ heeft binnen enkele weken tijd een aparte bijsmaak gekregen. Nu het Coronavirus dagelijks slachtoffers eist en de persoonlijke vrijheden van een ieder sterk beperkt zijn, voelt het ongemakkelijk om nog over ‘vieren van vrijheid’ te spreken.

Vrijheid als gedeelde waarde

Vrijheid is nooit af, Vrijheid is blijvend werken in uitvoering. Hoezeer dit waar is blijkt ook nu, in deze tijden van Coronacrisis. Een tijd waarin gevraagd wordt om verschillende vormen van vrijheid op te geven voor een groter collectief belang. We doen dat, 75 jaar na de bevrijding van bezetting en terreur, in het besef dat we in een democratische rechtstaat leven die garandeert dat die inperking van vrijheden op redelijke termijn weer ongedaan wordt gemaakt”.