bodemvondsten in wisselvitrine

archeologische opgravingen bij Uitdam


Sinds begin mei 2020 voert Monumenten en Archeologie uit Amsterdam een archeologische opgraving uit langs de dijk tussen Uitdam en Durgerdam, in verband met de dijkversterking van de Markermeerdijken. Er is een grote hoeveelheid materiaal gevonden en dat betekent ook veel werk voor onze Waterlandse archeologen.

spoelen en nog eens spoelen

De Archeologie Werkgroep Waterland (AWW) verleent voor deze opgravingen diverse hand- en spandiensten door bijvoorbeeld scherfmateriaal te spoelen en te determineren. De opgegraven hoeveelheid is heel uitzonderlijk groot, niet een paar kratten zoals gebruikelijk, maar meer dan 140 kratten en daar hebben ze bij de werkgroep de handen vol aan. “Maar met plezier”, zegt Arjan Ouwehand, “ we leren als werkgroep weer enorm van de archeologen van de gemeente Amsterdam en omgekeerd als we zelf weer iets opgraven en vragen hebben, dan weten we elkaar ook te vinden”.

unieke gebruiksvoorwerpen

Onder de vondsten is een olielampje, boetnaald voor netten, leren schoenzolen, visloodjes en gewichten met het wapen van Monnickendam. Maar ook een stel tinnen lepels, helemaal gaaf en veel aardewerk. Zoals het Westerwaals-aardewerk dat heter gebakken werd en daardoor waterdicht. Wel heel duur in die tijd, je vindt het eerder in de opkamers bij rijke boeren uit Broek dan in een arm vissersdorp als Uitdam.


tentoonstellingen

Er is veel te zien in ons museum, de tentoonstellingen zijn verdeeld over vijf zalen. Overzicht tentoonstellingen >


openingstijden & prijzen

Openingstijden, prijzen en toegangsinformatie.

Een gezinskaart hebt u al voor 12 euro.