CORONAtoegangsbewijs VERPLICHT


Je wilt een bezoek aan ons brengen. Je bent van harte welkom! Je hebt voor je bezoek wel een coronatoegangsbewijs nodig. Dit bewijs maak je met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat je hersteld bent van corona. Hieronder lees je hoe je een coronatoegangsbewijs kunt maken:

 

1. Koop bij ons een ticket

2. Download de CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl

3. Upload 1 van de volgende 3 bewijzen in de CoronaCheck-app: een testbewijs, een vaccinatiebewijs of herstelbewijs

4. Bezoek

 

Je neemt je coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of geprint op papier mee. Wij scannen bij de ingang de QR-

code. En neem je legitimatiebewijs mee (en die van eventuele kinderen). Je gegevens worden vergeleken met de

gegevens in het coronatoegangsbewijs. Tot slot laat je ook je ticket/toegangskaartje zien.

 

Meer informatie

• Uitgebreide informatie hoe een coronatoegangsbewijs kan worden gemaakt met een test-, vaccinatie- of herstelbewijs

staat op rijksoverheid.nl/coronabewijs-evenementen

• Informatie over de CoronaCheck-app of CoronaCheck Scanner-app staat op www.coronacheck.nl of neem contact op

met de CoronaCheck helpdesk: 0800-1421 (gratis, maandag t/m zondag, 08.00 – 20.00 uur). Of stuur een e-mail naar:

helpdesk@coronacheck.nl

 

Veel plezier!

Heb je klachten, zit je in quarantaine of had je contact met iemand met corona? Blijf dan thuis en laat je testen bij een

testlocatie van de GGD via coronatest.nl of 0800-1202.

Voorkom verspreiding van het coronavirus. Download de CoronaMelder-app via de App Store of Google Play Store.