speels lesprogramma

met werkboekjes waarmee basisschoolleerlingen zelfstandig aan de slag kunnen


Het museum heeft educatieve programma’s ontwikkeld voor de Waterlandse basisscholen. De opzet is gericht op zelfwerkzaamheid met eigen begeleiders. Uiteraard is er altijd wel een extra museum-medewerker om het schoolbezoek in goede banen te leiden. 

lespakket groep 1 en 2

Voor de allerjongsten van groep 1 en 2 (leeftijd 4-6 jaar) is er een kijk- en doeboekje rondom het thema Water. Nu is de leesvaardigheid daar nog niet gerijpt dus het boekje is gericht op de begeleiders die steeds met een klein groepje door het museum kunnen gaan en de kinderen leren kijken en doen. 

lespakket groep 3 en 4

Voor groep 3 en 4 (leeftijd 6-8 jaar) is er al wel een eigen werkboekje voor de leerlingen met daarbij ook een speciale handleiding voor docenten. In dit programma is de rode draad het thema Aarde. Leerlingen kunnen met hun eigen boekje in kleine groepjes met een leerkracht of ouder door het museum. 


lespakket groep 5 en 6

Voor groep 5 en 6 (leeftijd 9-10 jaar) is er een lespakket gericht op de Water en Land-, de Historie- en de Carillonzaal met al zijn vrolijke mechanieken. Dit programma is ontwikkeld samen met Esther Spijker, als afstudeerstage voor de Reinwardt Academie voor museologie.

docentenhandleiding

In de docentenhandleiding staan o.a. allerlei suggesties om voorafgaande aan het bezoek of als verwerking aan de slag te gaan. Alle boekjes zijn zo gemaakt dat ze ook individueel door kinderen samen met hun ouders of grootouders gebruikt kunnen worden.een eigen tentoonstelling

In een speciale vitrine kunnen kinderen tijdelijk hun verzameling tentoonstellen. Ze krijgen hierbij hulp van een echte museummedewerker.


kosten

Handleiding en lesboekjes € 1 per stuk

Klassikaal bezoek € 30

Buiten reguliere openingstijden € 15 extra.