algemene informatie

achtergrondinformatie over wie wij zijn en wat wij doen


algemeen

Onze inschrijving in de Kamer van Koophandel

Stichting Museum de Speeltoren


Onze merknaam

Waterlandsmuseum de Speeltoren

 

Andere Stichtingen

- Stichting Beheer Oud Monnickendam

- Stichting Vrienden van het Waterlandsmuseum de Speeltoren

 

 

ANBI-status

Het Waterlands Museum de Speeltoren en de Stichting Vrienden van het Waterlands Museum de Speeltoren hebben de Culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt sinds 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd. Schenken aan het museum levert u derhalve belastingvoordelen op.

 


Download
Standaardformulier Publicatieplicht
standaardform-pubplicht-anbi-museum.pdf
Adobe Acrobat document 256.0 KB

Ons fiscaalnummer

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) ook wel het fiscaal nummer: 8111.04.278

Het fiscaal nummer van Stichting Vrienden is 8535.03230

 

Post- of bezoekadres

Noordeinde 2-4, 1141 AM, Monnickendam.


algemeen bestuur

Jaap Wortel Voorzitter
Frans Ronchetti Bestuurslid
Vacature Secretaris
Bertien van de Kolk Coördinator Financiën en Gebouwenbeheer
Vacature Coördinator Marketing en Communicatie
Barbara van Beijma Coördinator Water en Landzaal
Jan Colaris Coördinator Vrijwilligers

Wie let er op ons bestuur?

De Raad van Toezicht bestaande uit: Jan Konijn, Klaas Roos en Jan Werner.

 

Wat verdienen wij met ons werk?

De Stichting Museum de Speeltoren draait volledig op vrijwilligers en kent geen salarissen, vergoedingen of bonussen. Het aantal onbezoldigde werkzame personen bestaat uit: 9 bestuursleden en circa 60 museummedewerkers.


beleidsplan

Wat zijn wij voor museum en wat is er allemaal te zien? 

Lees meer >


feiten

Over bezoekersaantallen, financiering en dergelijke. 

Lees meer >


jaarverslag

Wat hebben wij gedaan in het afgelopen jaar?

Lees meer >