water & land

reis door de reconstructie van het Waterlandse landschap


In de Water en Landzaal zie je 2000 jaar ontstaansgeschiedenis van ons kikkerland. Allesbepalend zijn mens en natuur, vroeger en nu. Overal aan de muren, het plafond en in kleine hoekjes en gaatjes ontdek je steeds weer wat nieuws.

mensenhand

Waterland is door de mens gevormd. De mens zorgde ervoor dat het landschap veranderde, inklonk en overstroomde. Wat daaruit ontstond, is het Waterland zoals we dat nu kennen. 


aanpassen en overleven

De mens moest zich aanpassen aan de gevolgen van de

veranderingen in het landschap. Waar het landschap drassig werd, kwamen koeien. In Amsterdam was er een markt voor melk en kaas, maar hoe kwam je daar?dieren

In deze museumzaal kijken dieren in alle soorten en maten je aan. Sommige lopen nog steeds door Waterland. Andere zijn lang geleden verdreven omdat het landschap veranderde, zoals het enorme zwijn dat boven je hoofd hangt als je het museum binnenkomt.

kwetsbaar landschap

We maken ook meteen een link naar de wereld van vandaag. De tentoonstelling maakt je bewust van de kwetsbaarheid van het landschap en de bedreigingen die op de loer liggen. Zo zie je wat ons afval nu met de natuur doet.luister naar waterland

Naast de kasten met opgezette dieren in de Water & Land zaal, hangt een groot bord dat er uitziet als een ouderwetse schoolplaat. Het is een plaat van een geïdealiseerd Waterlands Landschap. Gebaseerd op het heitje van Katham in Katwoude, met de Kathammermolen en de dijk op de achtergrond. Links het heitje, een restant van het oorspronkelijke hoogveen en daaraan grenzend een sloot met rietkraag en een weiland. Twintig kenmerkende dieren en planten zijn erin getekend. Met een knop roep je op een schermpje informatie tevoorschijn en in het geval van vogels en kikkers ook het geluid. Het is een waardevolle aanvulling op de opgezette dieren ernaast. Leuk en leerzaam!

 


wat is er nog meer te zien

Er is nog veel meer te zien, de tentoonstellingen zijn verdeeld over vijf zalen.

Overzicht tentoonstellingen >

openingstijden & prijzen

Openingstijden, prijzen en toegangsinformatie.

Een gezinskaart hebt u al voor 15,00 euro.