belastingvoordeel

uw gift aan het museum voor 125% aftrekbaar


De invoering van de Geefwet 2012 bepaalt dat u uw gift aan het Waterlandsmuseum de Speeltoren niet voor 100%, maar voor 125% fiscaal mag aftrekken van uw inkomen. De algemene giftendrempel van 1% van uw inkomen blijft bestaan, dus giften tot 1% van uw inkomen zijn niet aftrekbaar, alle bedragen daarboven wel.


een éénmalige gift

U zit in de 51,95% belastingschaal* en u heeft ook al andere giften gedaan zodat u de drempel heeft bereikt.

Bij lagere belastingschijven (bijv. 40,85%, 22,95%) krijgt u uiteraard naar rato minder terug. Voor vragen, mail ons gerust via vrienden@despeeltoren.nl

 

Stel u schenkt het museum € 100 euro dan mag u € 125 van uw inkomen aftrekken. De belasting betaalt u € 65 retour en uw gift kost u netto € 35.


geen drempelbeperking bij gift met schenkingsovereenkomst voor 5 jaar

U komt niet of niet helemaal boven de aftrekdrempel en u wilt toch graag het museum geld schenken met volledige belastingaftrek. Sinds 1 januari 2014 kan dit via een schriftelijke Schenkingsovereenkomst tussen u en het Waterlandsmuseum de Speeltoren. Het betekent dat er geen notariële akte gemaakt hoeft te worden. Wij sturen u graag de Schenkingsovereenkomst toe.


van elke euro wordt het museum bijna drie keer zoveel beter

Wanneer u bijvoorbeeld € 1.000 schenkt verdeeld over 5 jaar, dan betaalt u per jaar € 200, waarvan aftrekbaar € 250 (€ 130 fiscaal retour) en u betaalt uiteindelijk € 70 per jaar.

 

Wanneer u bijvoorbeeld € 250 schenkt verdeeld over 5 jaar, dan betaalt u per jaar € 50, waarvan aftrekbaar € 62,50 (€ 32,50) fiscaal retour en u betaalt uiteindelijk € 17,50 per jaar.