jaarverslag

jaarverslagen 2016


bezoekcijfers

Het jaar 2016 was een merkwaardig maar wel succesvol jaar voor Waterlandsmuseum de Speeltoren. In de eerste maanden tot begin maart trok de 1916 de Watersnood tentoonstelling ongekende aantallen bezoekers. Met 1082 bezoekers was de maand februari een unieke maand, alleen de maand van de opening van het museum kwam er precies 1 bezoeker meer; 1083! Er werden op de donderdagen voor het eerst filmavonden met tentoonstellingsbezoek gehouden. Die waren zeer succesvol met vaak 30 of meer bezoekers. De enorme soms zelfs landelijke aandacht voor de gebeurtenissen van 1916 heeft ons uiteraard geen windeieren gelegd. In totaal bezochten 7938 bezoekers ons museum, ruim 1600 meer dan in 2015. Daarvan kwam ongeveer 34 % uit eigen gemeente, 59 % nationaal en 8% internationaal, maar dient wel gezegd dat we slechts de helft van onze bezoekers zo registreren, er zit dus een zekere foutmarge in.


verbouwing

In het vroege voorjaar vond er in de historiezaal een stevige verbouwing plaats. Nadat enige tijd terug het verzoek werd gedaan of de grote Veilingklok in de verbouwde Stegh geplaatst mocht worden, zagen wij nieuwe mogelijkheden tot opfrissing van de zaal. De veilingklok is een statisch en omvangrijk object. De verhuizing bood ons de mogelijkheid om daar een compactere presentatie over de rokerijen te maken. Maar het gaf ons ook ruimte om onze vitrine in de Historiezaal te vergroten en driemaal per jaar het thema te wisselen. Zo biedt de vitrine ruimte aan delen van de onlangs verworven collectie Hoek , aan eigen zelden getoonde objecten maar ook eens per jaar aan recente archeologische vondsten die gedaan zijn door de zeer actieve Archeologische Werkgroep Waterland.


kunstzaal

Daarna volgden twee kunsttentoonstellingen: een video-installatie van Cyrilla Verkooyen en een multimediale tentoonstelling van Henk Fakkeldij, beiden rond het thema van de watersnood 1916. Dat waren ook de laatste projecten van Kunst Kijken Monnickendam (KKM) binnen de muren van ons museum. De grote inspanningen die de organisatie van kunstzaaltentoonstellingen van hen vereiste, verhinderde uiteindelijk het nemen van nieuwe frisse initiatieven. Eind oktober heeft het museum dan ook, dankbaar voor wat ze hebben gedaan, feestelijk afscheid genomen van de dames van KKM. 


waterlandse blauwe tram

Vlak na de laatste kunsttentoonstelling ging de tentoonstelling de Waterlandse Blauwe Tram open, een project dat samen met Het Historisch Genootschap de Blauwe Tram uit Delft werd opgezet. Het merendeel van de unieke collectie, vaak nog uit de tijd van de stoomtram, werd door het genootschap ter beschikking gesteld. Ook die tentoonstelling mocht zich in een redelijk aantal bezoekers verheugen, maar ja, na een record van ruim bijna 1100 bezoekers in februari is het even wennen aan lagere bezoekersaantallen aan het eind van het jaar.


oral history

Nieuw en ook erg de moeite waard is de monitor met Oral History op de begane grond in de Water en Landzaal waar oudere inwoners vertellen over hun herinneringen aan vroeger, zoals de tram, de rokerijen, de middenstand. Met behulp van zoektermen zijn de verschillende thema’s en inwoners goed te vinden. 


de slaapkamer van sinterklaas

Het was ons een eer en genoegen te kunnen meedelen dat het de Goedheiligman had behaagd om ons museum tot zijn slaapkamer te maken in de periode dat hij in Monnickendam verbleef van 12 november tot 6 december. Hij had, een goede kindervriend eigen, besloten om zich in de Juniorzaal te installeren. Hij sliep in het Ontdekhuis en kreeg daar uiteraard alle faciliteiten die bij zijn status horen. De juniorzaal werd natuurlijk in stijl gebracht. Er kwam een tafel waar het jonge volkje iets moois voor de Sint kon maken. Er kwam een kleine tentoonstelling van unieke oude Sinterklaasspullen in de vitrine en de ’Meet & Greet’ sessie met de goedheiligman zorgde voor een volgeladen juniorzaal.


het carillon

Zoals al gezegd kon het museum het jaar afsluiten, met ruim 1600 bezoekers meer dan in 2015. En dat is vooral opmerkelijk omdat gedurende het hele jaar het enorme speelmechaniek uit de toren was verwijderd voor restauratie bij de Koninklijke Eysbouts in Asten. Daarmee waren we ons Unique Selling Point (USP) kwijt. Oorspronkelijk zou het mechaniek (trommel en uur- en slagwerk) in maart al teruggeplaatst worden maar de restauratie bleek intensiever dan gedacht. Vervolgens werd Eysbouts zwaar getroffen door noodweer waarbij er asbest in de dakconstructie vrijkwam en het bedrijf grotendeels lam kwam te liggen. Pas eind november kon worden begonnen met het terugplaatsen van het mechaniek, een enorm karwei, omdat alles gedemonteerd en genummerd was, honderden grote en kleine onderdelen! Dat project loopt nog door in de eerste maanden van 2017. 

Toch levert die tegenvaller ons ook positieve informatie, ondanks de afwezigheid van onze publiektrekker, trokken we in de zomermaanden meer bezoek dan voorafgaande jaren. Het stimuleren van toerisme naar de “buitengebieden” van Amsterdam, een beleid om de hoofdstad wat te ontlasten, lijkt zijn vruchten af te werpen. We zijn dus ook aantrekkelijk zonder onze ´kraker´ alhoewel we ook wel teleurgestelde toeristen kregen die buiten vruchteloos op de draaiende paardjes stonden te wachten.


verruimde openingstijden op maandagmiddagen

Om aan de wens van de Gemeente Waterland en de Stichting Promotie Waterland (SPW) om op maandagen in de zomer meer gelegenheden open te hebben voor de toeristen, hebben wij onze zomervakantie opening uitgebreid met de maandagmiddag van 13.00 – 17.00 uur.


knutselmiddagen

Uiteraard werden er in de schoolvakanties door de juniorgroep weer activiteiten ontwikkeld, waarbij een fantastische maquette van een overstroomd Waterland steeds verder uitgroeide.


vrijwilligers

Wat betreft vrijwilligers mogen we tevreden zijn. We hebben ruim 60 vrijwilligers -inclusief bestuur- voor met name baliediensten, zeg maar het front office. In het het back office kunnen we bouwen op zo´n 35 mensen die met regelmaat hun expertise (van technisch tot collectiebeheer) in dienst stellen van het museum. Het museum heeft een leuk en sterk team, er kwamen in 2016 per saldo nog eens 12 vrijwilligers bij. Daar wordt ook goed voor gezorgd met instructieavonden, feedback gesprekken en de nodige gezelligheid. Zo werd een succesvol bezoek gebracht aan Eysbouts om eens te kijken waar ons carillon nu gerestaureerd werd. Een fascinerend bedrijf dat ons gastvrij ontving om de opgelopen vertraging wat te verzachten. Eind november werd een erg gezellige feestavond gehouden met heel veel deelnemers.


bestuurlijke wijzigingen

Bestuurlijk waren er ook wijzigingen: voorzitter Frans Fontaine vond het belangrijk dat na bijna 8 jaren vanaf de eerste initiatieven tot dit jaar, er een verfrissende werking moest uitgaan met een nieuwe voorzitter. Dat werd Jaap Wortel, een zeer ervaren bestuurder, raadslid en ook nog eens voorzitter van de historische vereniging Oud Broek, waarmee we ook in bestuurssamenstelling neen echt Waterlands museum zijn. Frans Fontaine blijft uiteraard wel nauw betrokken bij ons museum als coördinator museale zaken. 


vrienden van het museum

Met de steun van de Vrienden en andere partijen hebben wij afgelopen jaar o.a. de Watersnoodtentoonstelling kunnen opzetten en hetzelfde geldt voor de Tramtentoonstelling, die tot en met 2 april 2017 nog te zien is. Met de steun van de Vrienden kunnen we een steeds beter museum maken. Helaas ontvingen wij op 29 november het onverwachte en droevige overlijdensbericht van ons bestuurslid Sake Tuinsma van de Stichting Vrienden van het museum. Sake was een gewaardeerd lid van de stichting en in het najaar van 2016 nog nauw betrokken bij de organisatie van de preview van de tentoonstelling “de Waterlandse Blauwe Tram”. Wij verliezen in hem een stuwende kracht die zich vol inzette voor ons mooie museum”.


lezingen in het museum

De lezing door de Ir. Lely kenner, de heer Ed Voigt “In de voetsporen van Ir. Lely”, is helaas wegens gezondheidsproblemen van de spreker, niet doorgegaan. Teun Klumpers presenteerde in zijn lezing zijn nieuwste boek “Een kwestie van familie” dat zich afspeelt in Monnickendam. Deze roman is gebaseerd op ware gebeurtenissen en speelt zich grotendeels af in Monnickendam: in de stad van de jaren vijftig én in de stad van nu. De heer Maarten Frankenhuis, oud-directeur van Artis, heeft weer op zijn bekende humorvolle wijze een boeiende lezing gehouden over de “De liefde ontleed; partnerkeuze bij mens en dier, overeenkomsten en verschillen”. 


collectie

Er zijn enkele leuke aanwinsten binnengekomen waaronder een tapvergunning uit 1919 van het café De Gelagkamer dat ooit op de plek van Jade City stond en een paar ijsklompen van Wim van Zanen. Tevens kregen we een hele serie prachtig geconserveerde oude blokken/katrollen van botters van Jan Hof . Heel bijzonder is ook de langdurige bruikleen van de gemeente Waterland van o.a. een grote tekening van Cornelis Springer. Aangekocht van dhr. Kees Rovers werd een groot schilderij “Vissers in Uitdam”. Verder werd er intensief gewerkt aan het selecteren en documenteren van museaal interessante objecten uit de in 2015 verworven collectie Hoek. Eind 1016 waren er bijna 600 objecten gefotografeerd en ingevoerd in ons Adlib systeem.


jaarcijfers

Download
Jaarrekening museum 2016
Jaarrekening_ museum_2016.pdf
Adobe Acrobat document 343.6 KB
Download
Jaarrekening Stichting Vrienden de Speeltoren 2016
Jaarrekening_StichtingVrienden_2016.pdf
Adobe Acrobat document 79.2 KB

algemene info

Wie zitten er in ons bestuur en andere algemene informatie

Lees meer >


beleidsplan

Wat zijn wij voor museum en wat is er allemaal te zien? 

Lees meer >


feiten

Over bezoekersaantallen, financiering en dergelijke. 

Lees meer >