jaarverslag

jaarverslagen 2019


bezoekersaantallen

Met 6594 bezoekers lagen we op schema in vergelijking met de afgelopen jaren. Opvallend was het dat de beginmaanden slechter waren dan voorheen maar juist de maanden juni t/m september veel meer bezoekers trokken, dit mede door twee bijzondere tentoonstellingen (“Hakvoort 100 jaar voortvarend” en “Boten bij de Vis”). 

De herkomst van de bezoekers: 29,5% lokaal, 59% landelijk en 11,5% internationaal.

Jammer is het dat de Waterlandse scholen ons museum de laatste jaren overslaan, terwijl vooral de Water&Landzaal maar ook de Historiezaal zo goed kunnen aansluiten bij het curriculum. We zullen toch weer extra inspanningen gaan doen om scholen te bereiken.

 

50.000e bezoeker

Op 17 augustus, ongeveer 7 jaar na de opening, konden wij de 50.000ste bezoeker verwelkomen!


tentoonstellingen 2019

monnickendam van vroeger

Van 18 november 2018 tot 17 maart 2019 was de tentoonstelling "Monnickendam van Vroeger" te zien. We toonden objecten en documenten uit het tijdvak 1800 - circa 1950. Daarbij werd gebruik gemaakt van veel materiaal uit eigen collectie, ook uit de zogenaamde Collectie Hoek. 


voilà

Vanaf 24 maart tot en met 26 mei was de expositie “Voilà” van kunstenares Josée Voormans in de kunstzaal te zien. 

Zij toonde haar kleurrijke impressies in olieverf, acrylverf en gouache van de streek Allier in Frankrijk waar zij de meeste tijd woont en werkt.

De schilderijen toonden in een rijk kleurenpalet abstracte Franse landschappen. Landschappen waar de uit Marken afkomstige Voormans graag langdurig verblijft.


hakvoort 100 jaar voortvarend

Vanaf 30 mei tot en met 21 juli was de tentoonstelling "Hakvoort: 100 jaar voortvarend" te zien. 

De tentoonstelling, n.a.v. het jubileum van de scheepsbouwer, kwam tot stand in samenwerking en met een financiële ondersteuning van Hakvoort. 

Hoogtepunt waren de prachtige grote modellen van gebouwde schepen, modellen die vaak de wereld afreizen langs de grote beurzen.


boten bij de vis

Ons museum was ook een van de deelnemers aan het gezamenlijke tentoonstellings-project "Boten bij de Vis", waar veel musea rondom de Zuiderzee met hun collectiestukken aan bijdroegen. In de planning van de reizende tentoonstelling stond ons museum van 22 juli tot en met 22 september geboekt.


verstilde vergankelijkheid

Tentoonstelling van textielkunstenaar Mieke Werners van 12 oktober tot en met 1 maart 2020 met een selectie van haar textiele beelden. Het thema "vergankelijkheid" is altijd weer terug te vinden in haar werk. Inspiratie haalt Mieke Werners uit het leven zelf. De schoonheid daarvan, maar ook de eindigheid. Grote, soms ontroerende, lieflijke tot confronterende lijfelijke beelden in wol en vilt uitgevoerd. Een spraakmakende tentoonstelling waarin de bezoeker de vergankelijkheid van het leven onder ogen krijgt. junioractiviteiten

De Juniorgroep die dit jaar gelukkig veel nieuwe gezichten kende was wederom zeer actief. 

Met de kennis van de afgelopen jaren zijn de vakantieactiviteiten tot drie middagen per week beperkt.

voorjaarsvakantie

Portretten schilderen in ‘gouden lijst’, Studio Wishdom verzorgde een spannend avonturenprogramma door het museum ("een geheime boodschap van indiaan Goudveer") door Carola Pelder en ten slotte opnieuw Portretten schilderen en zelf de lijst maken.

herfstvakantie

In de herfstvakantie waren er meerdere leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd:

  • Faam/ meespeeltheater met Corrie Beekes
  • Textielworkshop vilttechniek met Mieke Werners
  • Halloween spookjes/maskers maken

sinterklaas slaapt in het museum

Wederom kreeg ons museum in Monnickendam vanaf 16 november een paar weken een heel bijzondere logé in huis. Sinterklaas kwam op 16 november, net als vorig jaar weer logeren in de Juniorzaal van het museum, in zijn speciale slaapkamertje in het Ontdekhuis. De Sint is in de weekenden zelf ook een paar keer langsgekomen en trok daarbij uiteraard 'volle zalen'.  

 

kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie konden kinderen kennismaken met verschillende kunsttechnieken: experimenteren met verftechnieken, winterthema's waren: werken met natuurlijk materiaal en winterlandschap /roodborstjes in boom. 


lezingen en bijzondere activiteiten

Janneke van Dijk en Frans Fontaine, de samenstellers van de tentoonstelling "Monnickendam van Vroeger", presenteerden een luchtige avond met allerlei bijzondere zaken uit onze collectie die soms moeilijk in een tentoonstelling te tonen zijn zoals merkwaardige documenten en persoonlijke geschiedenissen.

 

Maarten Frankenhuis, inmiddels een vaste jaarlijkse spreker, liet het publiek met al zijn kennis en humor genieten van de aanpassingen in het dierenrijk aan klimatologische veranderingen. Dit onder de titel: 

‘Als het weer even niet meezit’.

 

muzikale middagen

Op zes zondagmiddagen verzorgde Maisa van der Kolk een muzikale bijeenkomst waarbij de oude instrumenten die ze ons museum recentelijk schonk, demonstreerde en bespeelde. Samen met het publiek werden er regelmatig klassieke liedjes bij gezongen.

 

gratis museumgids

In de maanden januari en februari kon het publiek op de zondagmiddagen gratis gebruik maken van een van onze museumgidsen voor een gratis rondleiding. 


collectie aanwinsten

Enkele bijzondere collectie aanwinsten zijn: 

  • 'IJszeilers op de Gouwzee bij Monnickendam', een schilderij van Frank Raven, schenking.
  • Gereedschappen uit de voormalige ´Wagenmakerij van Neijssen´ op de Middendam, schenking van C.J. Greuter.
  • Bijzondere enorme passer om de omtrekken van wagenwielen te bepalen, Het schijnt dat de wagenwielen voor de Gouden Koets in Monnickendam gemaakt zijn.
  • Ingelijst jubileumdiploma voor juffrouw Eldertje de Boer uit Broek in Waterland voor 40 jaar trouwe dienst op de boerderij van P. Bark te Kwadijk, 1958, schenking van M. de Boer.
  • 'Kermis te Monnickendam', W.B. Tholen.  Een prachtig olieverfschilderij in meerjarig bruikleen van het Stedelijk Museum Dordrecht.
  • Onze absolute topaanwinst: De Komet speelkast uit ca. 1895 met daarbij achttien gestanste muziekplaten. De muziekspeelkast werd geschonken door de heer Walter Miessen. De plechtige overdracht werd op 12 december in bijzijn van de heer Miessen en familie met een glaasje ‘bubbels’ gevierd. 

Verder bedanken wij de andere schenkers voor leuke zaken als bijzondere trambordjes, ansjovisblikken en een EP met de muziekdoosjes van het voormalige Stuttenburgh. vrijwilligers

Het museum heeft een zestigtal vrijwilligers voor baliediensten maar waarvan er een aantal ook inzetbaar zijn voor andere taken zoals een werkgroep winkel, de junioractiviteiten en tentoonstellingswerkgroepen. 

En er zijn een aantal ´handige handjes´ die graag bijdragen leveren aan een technisch klusje, timmerwerk of schilderwerk. 

Daarnaast heeft het museum negen bestuursleden incl. een nieuwe secretaris, de heer Ate Vegter. 

Allen natuurlijk ook vrijwilligers. 

 

Van onze oudste en trouwste medebestuurder Paul van 't Hof namen we dit jaar afscheid als bestuurslid. Maar Paul wil zijn diensten wel af en toe blijven verlenen, zeker als het om collectie gaat.

 

Ook in 2019 werd er op 26 oktober weer een zeer geslaagd vrijwilligersuitje georganiseerd door de werkgroep vrijwilligers. De tocht ging met de stoomtram van Hoorn naar Medemblik en vandaar per boot met lunch aan boord naar het Zuiderzeemuseum. 


nieuwe muziekvitrine

Ook voor het project van de nieuwe muziekvitrine in de juniorzaal werd het nodige gedaan. 

Wij mochten daarvoor subsidies ontvangen van de RABO bank en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Voor het touchscreen met de filmpjes waarin de instrumenten uitgelegd en bespeeld worden, werden alle opnames gemaakt door Peter van Maanenberg, Ron Burgering, de ´presentatrice’ en de bespeelster Maisa van der Kolk. 

De vitrine wordt het eerste kwartaal 2020 opgeleverd. 


nieuwe plannen carillonzaal

De Stichting Vrienden heeft eind 2018 een bedrag van € 7.500 beschikbaar gesteld om een geheel nieuw plan te ontwikkelen voor herinrichting van de Carillonzaal. 

De Speeltoren met het carillon is en blijft de grootste publiekstrekker en daarom wil het museumbestuur de Carillonzaal na 8 jaar als eerste gaan vernieuwen. 

Er is een projectgroep opgezet om de nieuwe plannen te ontwikkelen en de voorstellen voor de herinrichting van de Carillonzaal waren medio 2019 gereed.


sponsoraanvragen

Na goedkeuring door het museumbestuur en de Raad van Toezicht zijn in oktober de nieuwe plannen gepresenteerd aan de leden van de Vereniging Oud Monnickendam, die aansluitend hebben een besloten een subsidie bijdrage van € 20.000 voor het project ter beschikking te stellen. Het museum heeft € 20.000 gereserveerd en de Stichting Vrienden doneert ook € 25.000.

 

De subsidie teller staat op…

De subsidie aanvragen aan de grote landelijke fondsen zijn allemaal in het najaar opgesteld en ingediend. 

Het investeringsfonds van de Rabo zegde al snel € 10.000 toe en in afwachting van de reacties van de fondsen ontvingen wij recent in december de heuglijke mededeling van het Mondriaanfonds € 65.000 aan ons project gaan doneren. 

De totale kosten voor de herinrichting van de Carillonzaal bedraagt ruim € 200.000 en met alle toezeggingen staat de teller nu inmiddels op € 150.000. We zijn er nog niet maar wachten vol vertrouwen de beslissingen op de nog uitstaande subsidie verzoeken af.

 

Helaas kunnen wij op dit moment nog niet overzien in hoeverre de situatie met het Coronavirus wellicht tot vertraging in de uitvoering van de plannen gaat leiden. 

 

Wij zullen u in de loop van het jaar uitgebreider informeren over de uitwerking van deze nieuwe herinrichting.


jaarcijfers

Download
Jaarrekening museum 2019
jaarrekening-museum-2019.pdf
Adobe Acrobat document 36.8 KB
Download
Jaarrekening Stichting Vrienden de Speeltoren 2019
jaarrekening-stichting-vrienden-de-speel
Adobe Acrobat document 48.2 KB

algemene info

Wie zitten er in ons bestuur en andere algemene informatie

Lees meer >


beleidsplan

Wat zijn wij voor museum en wat is er allemaal te zien? 

Lees meer >


feiten

Over bezoekersaantallen, financiering en dergelijke. 

Lees meer >