VAN OUDE SLUIS TOT NIEUW GEMAAL


Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier startte in 2021 met de bouw van een nieuw groot gemaal in de Nieuwendam bij Monnickendam. In oktober van dat jaar stuitte de aannemer tijdens het graven van de bouwkuip op grote balken.

grote archeologische waarde

Op het moment dat de sluis ontdekt is, is er op locatie uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan. 

Na het verwijderen van de sluis uit de bouwkuip is heeft men het archeologisch onderzoek voorgezet. 

Het HHNK kreeg hierdoor veel informatie over de manier waarop dit soort sluizen werden gebouwd en ze kwamen meer te weten over de waterstaatsgeschiedenis van Waterland en Noord-Holland.

 

expositie in waterlandsmuseum de speeltoren

Aan de hand van de opgraving is in het museum de vitrine van de Historiezaal de expositie 'Van oude sluis tot nieuw gemaal' ingericht. Met beelden, unieke bodemvondsten en een video komt de geschiedenis van 1400 tot nu tot leven.

cadeautje voor de bezoekers

Het HHNK geeft de bezoekers van deze kleine, maar voor onze omgeving zeer interessante, tentoonstelling een prachtig setje van zes ansichtkaarten cadeau.